Verzuimbegeleiding

Verzuim Support Brabant is een arbodienst die Brabantse MKB bedrijven helpt bij de begeleiding van ziekteverzuim. Praktisch, efficiënt en persoonlijk. Wat houdt dat in?

Verzuimgesprekken

Wij gaan in gesprek met de werknemer tijdens een bezoek aan huis. We luisteren en denken mee over praktische oplossingen waar mensen beter van worden.

Werkgeverscontact

Wij geven je een persoonlijke (mondelinge) terugkoppeling na verzuimgesprekken met medewerkers. Een aantal keer per jaar evalueren we het totale ziekteverzuim. We staan je bij, met altijd de wetgeving in ons achterhoofd.

Verzuimbeleid

We maken een analyse en formuleren samen doelen. Die zetten we om in verzuimbeleid en een verzuimprotocol. Praktisch en bruikbaar. We geven je als werkgever tips en adviezen; hoe kun je het verzuim verkorten, en in de toekomst wellicht voorkomen?

Administratie

We doen de administratie rond verzuim en zorgen dat de verzuimverzekeraar tot uitkering kan komen. Hetzelfde geldt voor het UWV; als het UWV na twee jaar moet gaan uitkeren, zorgen wij dat het dossier op orde is volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Casemanagement

Bij (dreigend) langdurig verzuim begeleiden we het ziekteproces en staan we de werknemer bij. We houden aantekeningen bij en zorgen dat die verwerkt worden in het dossier zoals de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft.