Kusje d’r op?

WANT BIJ
VERZUIM BEN JE
NIET ALTIJD ZIEK

Kusje d’r op?

WANT BIJ VERZUIM BEN JE NIET ALTIJD ZIEK

Maak kennis met
advies op maat

Bij ons houd je zélf de touwtjes in handen

Hoeveel medewerkers zouden er al beter geworden zijn van een bezoek aan een bedrijfsarts of door het invullen van formulieren? Een medewerker die zich ziek meldt heeft daarvoor een goede reden en wil gehoord worden. Samen met werkgever en werknemer zoeken we naar eenvoudige, praktische oplossingen.

Ziekteverzuim is altijd vervelend en veel werk. Dat kan anders!
We begrijpen dat een ziekmelding vervelend is voor zowel werknemer als werkgever. Hier komt naast de persoonlijke documentatie ook de nodige wet- en regelgeving bij kijken. Zo moet je rekening houden met het UWV en de Wet Verbetering Poortwachter. Uiteraard is ons doel om jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Helaas is dit niet altijd mogelijk, waarbij we zorgen voor de juiste administratieve handelingen zodat het dossier dat wordt opgebouwd voldoet aan wet- en regelgeving. Onze gebruiksvriendelijke verzuimtool CompuCase helpt hierbij.

Maak kennis met
advies op maat

Bij ons houd je zélf de touwtjes in handen

Hoeveel medewerkers zouden er al beter geworden zijn van een bezoek aan een bedrijfsarts of door het invullen van formulieren? Een medewerker die zich ziek meldt heeft daarvoor een goede reden en wil gehoord worden. Samen met werkgever en werknemer zoeken we naar eenvoudige, praktische oplossingen.

Ziekteverzuim is altijd vervelend en veel werk. Dat kan anders!
We begrijpen dat een ziekmelding vervelend is voor zowel werknemer als werkgever. Hier komt naast de persoonlijke documentatie ook de nodige wet- en regelgeving bij kijken. Zo moet je rekening houden met het UWV en de Wet Verbetering Poortwachter. Uiteraard is ons doel om jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Helaas is dit niet altijd mogelijk, waarbij we zorgen voor de juiste administratieve handelingen zodat het dossier dat wordt opgebouwd voldoet aan wet- en regelgeving. Onze gebruiksvriendelijke verzuimtool CompuCase helpt hierbij.

Het ‘eigen-regie model’

VerzuimSupport Brabant is een verzuimbegeleidingsdienst die met name MKB-bedrijven ondersteunt bij preventie en begeleiding van verzuim. Onze dienstverlening verschilt inhoudelijk van de diensten die je inkoopt via een gecertificeerde Arbodienst. Wij voeren namelijk de ‘maatwerkregeling’, beter bekend als het ‘eigen-regie model’. Voor deze regeling is instemming van de medewerkers, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad vereist.

Het ‘eigen-regie model’

VerzuimSupport Brabant is een verzuimbegeleidingsdienst die met name MKB-bedrijven ondersteunt bij preventie en begeleiding van verzuim. Onze dienstverlening verschilt inhoudelijk van de diensten die je inkoopt via een gecertificeerde Arbodienst. Wij voeren namelijk de ‘maatwerkregeling’, beter bekend als het ‘eigen-regie model’. Voor deze regeling is instemming van de medewerkers, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad vereist.

“Iedereen wordt gelukkiger van maatwerk
in plaats van die standaard hapklare brok”

“Iedereen wordt gelukkiger van maatwerk in plaats van die standaard hapklare brok”

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker moet aantoonbaar bekwaam zijn en dit moet worden vastgesteld in een functieomschrijving. Indien er minder dan 25 werknemers zijn mag je als ondernemer ook zélf de preventiemedewerker zijn. Je kunt bij ons de cursus Preventiemedewerker volgen.

Mail mij meer over Preventiemedewerker

Melden bedrijfsongeval

Het melden en registreren van arbeidsongevallen, bijna ongevallen en beroepsziekten is verplicht. Denk daarbij aan het hebben van een ongevallenformulier, de meldingsprocedure, aan het inrichten van de BHV-organisatie, een verzamelplek, een jaarlijkse ontruimingsoefening en het maken van een calamiteitenplan. Wij adviseren je hier graag over.

Basiscontract

Als werkgever ben je wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat je werknemer een gecontracteerde bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Bij VerzuimSupport Brabant ben je verzekerd van een basiscontract met de bedrijfsarts.

Preventie onderzoek

De werkgever is verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit wordt ook wel een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) genoemd.

Verzuimbeleid

Je moet actief beleid voeren om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe dien je het verzuim te registreren. Ook zal je de arbeidsinhoud, inrichting van arbeidsplaatsen, werkmethoden, gebruikte arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zo veel mogelijk moeten aanpassen aan de individuele eigenschappen van jouw werknemers. Wij bieden advies rondom het praktisch uitvoeren van je verzuimbeleid.

RI&E en Plan van Aanpak

De Risico Inventarisatie & Evaluatie vormt het fundament van jouw arbobeleid.
Pas als je weet waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijg je inzichtelijk waar je mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt je welke stap de volgende is en waar de prioriteiten liggen het komende jaar.
Een RI&E herhaal je tenminste eens in de vier jaar.

Wist je dat het ontbreken van een correcte RI&E kan zorgen voor hoge boetes én het niet uitkeren bij letselschade door verzekeringsmaatschappijen?

Mail mij meer over RI&E

Een verzuimprotocol op maat

Voor iedereen duidelijk
wat de afspraken en
verwachtingen zijn

Graag ontzorgen wij jou en helpen wij je waar nodig bij het adequaat uitvoeren van al die taken. Indien je kiest voor het pakket ‘Verzuimbegeleiding’ of ‘Verzuimtotaal’ zorgen wij voor een basiscontract met een gecertificeerde bedrijfsarts, persoonlijke verzuimbegeleiding en administratieve afwikkeling.

Werkwijze

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker moet aantoonbaar bekwaam zijn en dit moet worden vastgesteld in een functieomschrijving. Indien er minder dan 25 werknemers zijn mag je als ondernemer ook zélf de preventiemedewerker zijn. Je kunt bij ons de cursus Preventiemedewerker volgen.

Mail mij meer over Preventiemedewerker

Melden bedrijfsongeval

Het melden en registreren van arbeidsongevallen, bijna ongevallen en beroepsziekten is verplicht. Denk daarbij aan het hebben van een ongevallenformulier, de meldingsprocedure, aan het inrichten van de BHV-organisatie, een verzamelplek, een jaarlijkse ontruimingsoefening en het maken van een calamiteitenplan. Wij adviseren je hier graag over.

Basiscontract

Als werkgever ben je wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat je werknemer een gecontracteerde bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Bij VerzuimSupport Brabant ben je verzekerd van een basiscontract met de bedrijfsarts.

Preventie onderzoek

De werkgever is verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit wordt ook wel een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) genoemd.

Verzuimbeleid

Je moet actief beleid voeren om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe dien je het verzuim te registreren. Ook zal je de arbeidsinhoud, inrichting van arbeidsplaatsen, werkmethoden, gebruikte arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zo veel mogelijk moeten aanpassen aan de individuele eigenschappen van jouw werknemers. Wij bieden advies rondom het praktisch uitvoeren van je verzuimbeleid.

RI&E en Plan van Aanpak

De Risico Inventarisatie & Evaluatie vormt het fundament van jouw arbobeleid.
Pas als je weet waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijg je inzichtelijk waar je mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt je welke stap de volgende is en waar de prioriteiten liggen het komende jaar.
Een RI&E herhaal je tenminste eens in de vier jaar.

Wist je dat het ontbreken van een correcte RI&E kan zorgen voor hoge boetes én het niet uitkeren bij letselschade door verzekeringsmaatschappijen?

Mail mij meer over RI&E

Een verzuimprotocol op maat

Voor iedereen duidelijk
wat de afspraken en
verwachtingen zijn

Graag ontzorgen wij jou en helpen wij je waar nodig bij het adequaat uitvoeren van al die taken. Indien je kiest voor het pakket ‘Verzuimbegeleiding’ of ‘Verzuimtotaal’ zorgen wij voor een basiscontract met een gecertificeerde bedrijfsarts, persoonlijke verzuimbegeleiding en administratieve afwikkeling.

Werkwijze

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker moet aantoonbaar bekwaam zijn en dit moet worden vastgesteld in een functieomschrijving. Indien er minder dan 25 werknemers zijn mag je als ondernemer ook zélf de preventiemedewerker zijn.

Mail mij meer over Preventiemedewerker

Melden bedrijfsongeval

Het melden en registreren van arbeidsongevallen, bijna ongevallen en beroepsziekten is verplicht. Denk daarbij aan het hebben van een ongevallen formulier, en de meldingsprodecure, aan het inrichten van de BHV-organisatie, een verzamelplek, een jaarlijkse ontruimingsoefening en het maken van een calamiteitenplan. Wij adviseren je hier graag over.

Basiscontract

Als werkgever ben je wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat je werknemer een gecontracteerde bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Bij VerzuimSupport Brabant ben je verzekerd van een basiscontract met de bedrijfsarts.

Preventie onderzoek

De werkgever is verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit wordt ook wel een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) genoemd.

Verzuimbeleid

Je moet actief beleid voeren om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe dien je het verzuim te registreren. Ook zal je de arbeidsinhoud, inrichting van arbeidsplaatsen, werkmethoden, gebruikte arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zo veel mogelijk moeten aanpassen aan de individuele eigenschappen van jouw werknemers. Wij bieden advies rondom het praktisch uitvoeren van je verzuimbeleid.

RI&E en Plan van Aanpak

De Risico Inventarisatie & Evaluatie vormt het fundament van jouw arbobeleid.
Pas als je weet waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijg je inzichtelijk waar je mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt je welke stap de volgende is en waar de prioriteiten liggen het komende jaar.
Een RI&E herhaal je tenminste eens in de vier jaar.

Wist je dat het ontbreken van een correcte RI&E kan zorgen voor hoge boetes én het niet uitkeren bij letselschade door verzekeringsmaatschappijen?

Mail mij meer over RI&E

Een verzuimprotocol op maat

Voor iedereen duidelijk wat de afspraken en verwachtingen zijn

Graag ontzorgen wij jou en helpen wij je waar nodig bij het adequaat uitvoeren van al die taken. Indien je kiest voor het pakket ‘Verzuimbegeleiding’ of ‘Verzuimtotaal’ zorgen wij voor een basiscontract met een gecertificeerde bedrijfsarts.

Werkwijze