Maak kennis

MET ONS
TEAM

Maak kennis

MET ONS
TEAM

Puur mensenwerk

Hart voor
werknemers én
werkgevers

We begrijpen als geen ander dat persoonlijke aandacht het verschil maakt. In plaats van enkel te zien wat iemand door verzuim niet meer kan, zoeken onze specialisten juist naar een oplossing. We denken mee over wat wél mogelijk is. Denken in oplossingen, dat is onze kracht.

Puur mensenwerk

Hart voor
werknemers én
werkgevers

We begrijpen als geen ander dat persoonlijke aandacht het verschil maakt. In plaats van enkel te zien wat iemand door verzuim niet meer kan, zoeken onze specialisten juist naar een oplossing. We denken mee over wat wél mogelijk is. Denken in oplossingen, dat is onze kracht.

Drs. Johan de Kort – Directeur

Drs. Johan de Kort – Directeur

”Ziekte overkomt je, maar ervoor verzuimen is een keuze.”

Aan een ziekmelding gaat een moment vooraf waarop de werknemer die beslissing neemt.
Niet altijd is er sprake van arbeidsongeschiktheid, vrijwel altijd wel van een legitieme verzuimbehoefte. De persoonlijke omstandigheden, drijfveren en afwegingen zijn de input voor een goed gesprek tijdens een huisbezoek bij de werknemer.

Ook voor bedrijven gelden vele afwegingen in de aanpak van het verzuim. Vaak wordt het proces gemanaged, maar de onderliggende problemen niet aangepakt of opgelost. Wij helpen bedrijven bij zowel de preventieve als curatieve aanpak van hun verzuim.
Wij geloven in een aanpak op maat. Ons werk is ‘puur mensenwerk’.

‘Samen met de werknemer én werkgever zoeken wij naar eenvoudige en praktische oplossingen”.

‘Samen met de werknemer én werkgever zoeken wij naar eenvoudige en praktische oplossingen”.

Linda van de Wouw – Casemanager verzuim / HR-consultant / TMA Professional

Linda van de Wouw – Casemanager verzuim / HR-consultant / TMA Professional

Verzuimbeheersing bestaat uit de administratieve afhandeling van het verzuim, het opbouwen van het dossier en het adviseren in processen en beleid. Allemaal zaken waar ik de werkgever aan de hand in meeneem. Maar verzuimbeheersing is vooral mensenwerk. Dat wij persoonlijk in gesprek blijven met medewerkers wordt ervaren als een grote meerwaarde. Medewerkers worden serieus genomen en voelen zich gehoord. Als mediator ben ik gewend om vanuit diverse invalshoeken naar een casus te kijken en pas ik diverse gesprekstechnieken toe. Deze expertise komt ook als casemanager verzuim goed van pas, want communicatie is de basis van een goede verzuimbegeleiding.

“Bedoeld is niet hetzelfde als gezegd
Gezegd is niet hetzelfde als gehoord
Gehoord is niet hetzelfde als begrepen
Begrepen is niet hetzelfde als akkoord
Akkoord wil niet zeggen dat het is gedaan”

“Bedoeld is niet hetzelfde als gezegd
Gezegd is niet hetzelfde als gehoord
Gehoord is niet hetzelfde als begrepen
Begrepen is niet hetzelfde als akkoord
Akkoord wil niet zeggen dat het is gedaan”

Hanne Verberne – Casemanager verzuim / HR-consultant

Hanne Verberne – Casemanager verzuim / HR-consultant

Als iemand zich ziekmeldt, gaat daar niet zelden een verhaal aan vooraf. Of spelen andere factoren mee dan louter werkgerelateerde zaken. Door oprechte interesse te tonen, goed te luisteren en door te vragen kom ik vaak tot de kern van het probleem.
Samen met de zieke medewerker maak ik afspraken om het herstel te bevorderen en worden verwachtingen afgestemd. Uiteraard wordt daarbij ook de werkgever betrokken. Bij VerzuimSupport Brabant gaan we voor pragmatische oplossingen. Onnodige procedures worden waar mogelijk vermeden.

“Ziekte komt te paard en gaat te voet, maar samen zorgen we voor een soepele terugweg”

“Ziekte komt te paard en gaat te voet, maar samen zorgen we voor een soepele terugweg”

Kees van Eersel – (Arbo)verpleegkundige / Verzuimmanager

Kees van Eersel – (Arbo)verpleegkundige / Verzuimmanager

Goed verzuimmanagement is niet alleen belangrijk maar het voorkomt ook dat de kosten (vaak onnodig hoog) oplopen. Als een verzuimmelding wordt verwaarloosd of verkeerd ingeschat kan een kort verzuim resulteren in een (middel)lang verzuim. Belangrijk is dus om het kort verzuim nauwlettend in de gaten te houden en meteen van af het begin te managen door daar kort bovenop te zitten. Door de verzuimdrempel te verhogen kan de instroom worden verkleind en zodra iemand toch uitvalt mag er geen kostbare tijd worden verspild. Goed contact is cruciaal.

“Goed verzuimmanagement voorkomt dat de kosten oplopen. Goed contact is cruciaal”

“Goed verzuimmanagement voorkomt dat de kosten oplopen. Goed contact is cruciaal”

Gera Appels – Bedrijfsarts

Gera Appels – Bedrijfsarts

Verzuim lijkt zo’n eenvoudig begrip. Je bent ziek en gaat dus niet werken. Als je weer beter bent ga je weer aan de slag. Maar in werkelijkheid blijkt het toch niet zo eenvoudig te zijn. Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk en zinvol om uit te zoeken wat er aan de hand is. Een ziekmelding heeft altijd een aanleiding. Die is in de meeste gevallen niet alleen medisch. Als bedrijfsarts is het van belang te achterhalen wat de aanleiding is, maar ook om verder te kijken. Gaat het om kort- of langdurend verzuim? Wat is de aanleiding van het verzuim en had dit voorkomen kunnen worden? Zijn er aanpassingen nodig, moeten er deskundigen worden ingeschakeld? Als je weet wat er aan de hand is, kun je helder communiceren, ondersteuning bieden en verwachtingen managen. Zo kunnen werkgever én werknemer in de toekomst verzuim voorkomen.

“Een ziekmelding heeft altijd een aanleiding. Als je die kent, kun je in de toekomst verzuim voorkomen”

“Een ziekmelding heeft altijd een aanleiding. Als je die kent, kun je in de toekomst verzuim voorkomen”

Albert van Beek, Arbeidsdeskundige

Albert van Beek, Arbeidsdeskundige

Ik ben al vele jaren als arbeidsdeskundige verbonden aan klanten als Nationale Nederlanden en ING. Bij het vinden van oplossingen is het niet alleen van belang wat we kunnen, maar minstens net zo belangrijk is onze wilskracht en creativiteit. Mijn ervaring is dat als iedereen zich volledig doelbewust inzet dat er dan vaak heel veel mogelijk is. Vanuit mijn vakgebied lever ik daaraan een bijdrage.

“Wat je bent, bewijst wat je kunt. Wat je er mee doet, bewijst wie je bent.”

“Wat je bent, bewijst wat je kunt. Wat je er mee doet, bewijst wie je bent.”

Drs. Windy de Weerd, Registermediator MfN

Drs. Windy de Weerd, Registermediator MfN

Ik ben een MfN geregistreerd mediator en gespecialiseerd in non-verbale analyse. Daardoor signaleer ik wat er niet wordt gezegd. Zo leg ik makkelijk verbindingen met en tussen mensen. Die verbinding helpt om conflicten snel en constructief op te lossen.

“Wie anders kijkt, ziet meer en oordeelt minder!”

“Wie anders kijkt, ziet meer en oordeelt minder!”

Acco – Hoofd bewaking en knuffelkont

Acco – Hoofd bewaking en knuffelkont

Een veilige werkomgeving draagt bij aan verlaging van verzuim. Met mijn diepe stemgeluid en stevige spierballen zorg ik voor de waakzaamheid bij VerzuimSupport Brabant. Bovendien laat ik me graag knuffelen, dit helpt je ontspannen en maakt je vrolijk. Net als de gemoedelijke sfeer en de behulpzame mensen op ons mooie kantoor!

Door veel te knuffelen komt het hormoon oxytocine vrij. Dat helpt de hersenen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Je immuunsysteem krijgt een boost en je gaat je goed én gezond voelen. Knuffelen zorgt voor een sterke relatie.

“Mijn knuffels zijn ontspannend. Net als de fijne sfeer en mensen bij ons op kantoor!”

“Mijn knuffels zijn ontspannend. Net als de fijne sfeer en mensen bij ons op kantoor!”